Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na  59. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. razmotrio je Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. prosinca  2019. godine.
   
Odbor je Prijedlog sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.
 
U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije ima obvezu preuzimanja pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo, slijedom čega je izrađen Prijedlog programa Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine, a sadržava obveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji. Prijedlogom plana predviđa se donošenje zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije, za 2020. godinu predviđeno je donošenje 62 zakonodavna akta. 

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa osam (8) glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru da donese

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
                                
dr.sc. Orsat Miljenić