Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivaju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje, drugo čitanje, P. Z. br. 949

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 13. svibnja 2020. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje, drugo čitanje, P.Z. br. 949, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. 
Odbor je Prijedlog zakona raspravio u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. 

 U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se predloženim Zakonom potvrđuje Ugovor o zajmu u iznosu od 100 milijuna eura s rokom otplate na 10 godina uz poček od 5 godina.
Provedbom Ugovora o zajmu osigurat će se potrebna podrška Republici Hrvatskoj za osnaživanje gospodarske klime i unaprjeđenja poslovnog okruženja s naglaskom na potporu pravosudnom sektoru sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Projekt se provodi u zajedničkoj suradnji Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a sastoji se od dvije komponente, smanjenja administrativnog opterećenja u poslovanju poduzeća i osnaživanja gospodarske klime unapređenjem učinkovitosti pravosuđa. Aktivnosti koje će se provoditi u prvoj komponenti su uklanjanje regulatornih prepreka za ulazak na tržište, pojednostavljenje izdavanja dozvola za gradnju i e-Dozvole. Druga komponenta zajma u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa iznosi 73,1 milijun eura od čega 48,1 milijuna eura za izravno ulaganje u pravosudnu infrastrukturu. Sredstvima Zajma obnovit će se zgrade pravosudnih tijela u kojima su smješteni: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski sud u Kutini, Općinski sud u Vinkovcima, Županijski sud u Varaždinu, Općinski sud u Varaždinu, Trgovački sud u Varaždinu i Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu. Sredstva u iznosu od 25 milijuna eura bit će izravno uplaćena u državni proračun RH za širenje elektroničkih usluga u pravosuđu, e-Spis-a na prekršajnim odjelima i upravnim sudovima, ubrzanja predmeta na trgovačkim sudovima, smanjenju broja neriješenih predmeta starijih od deset godina, smanjenja broja dana u rješavanju predmeta na trgovačkim sudovima. 

U raspravi je postavljen upit u vezi početne naknade u iznosu od 0,25% iznosa glavnice zajma i referentne stope sa fiksnom maržom, kada se plaća i kolika je referentna kamatna stopa. U vezi obnove stare zgrade Općinskog suda u Splitu, izraženo je mišljenje da je ista neadekvatna za obnovu, te da je trebalo izgraditi novu zgradu.
U odgovoru na postavljena pitanja predstavnica predlagatelja ističe da početna naknada iznosi 0,25% iznosa zajma, da naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva iznosi 0,25% na iznos nepovučenih sredstava, dok je kamatna stopa referentna stopa uvećana za fiksnu kamatnu maržu. Izvijestila je da kreće  obnova zgrade Općinskog suda u Splitu koja se financira sredstvima iz Norveške, da je proveden postupak i izabran izvođač radova.

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa sedam (7 ) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
                            
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


                                                                                           PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                    Peđa Grbin