Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. rujna 2023. godine, raspravio je Konačni Prijedlog zakona o izmjenama  Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519 koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano  radno tijelo. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja iznio je da se ovim izmjenama ukida prirez porezu na dohodak odnosno dva javna davanja se ujedinjuju u jedno davanje te se zaokružuju propisani iznosi lokalnih poreza, što će pojednostaviti sustav oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj. Dodatno, proširuje se raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor, čime se doprinosi povećanju autonomije lokalnih vlasti i smanjenju ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države.

Nakon provedene rasprave, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  većinom glasova ( 7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru  da donese 

Zakon o izmjenama  Zakona o lokalnim porezima

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 

    

                    
POTPREDSJEDNIK ODBORA
                            
MIRO TOTGERGELI