9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Damir Mateljan (SDP)

Mateljan, Damir

Rođen je 26. studenoga 1970. u Karlovcu. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani povjesničar). 

Kontakt:
Odbor za međuparlamentarnu suradnju

Telefon:  01/4569 461
Faks: 01/6303 021
e-mail: odbzms@sabor.hr

 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: