5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

O odboru

Djelokrug rada

- prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske,
- razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske,
- razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru,
- u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata,
- provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru,
- u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovarajućih akata,
- rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora,
- prati provedbu Poslovnika Hrvatskoga sabora,
- predlaže donošenje i promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora,
- razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina te nacionalnih manjina.
U djelokrugu su Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- udruživanja, okupljanja i javne prosvjede građana,
- biračko pravo, izbor zastupnika u Sabor, izbor Predsjednika Republike, izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i referendum,
- pravni položaj vjerskih zajednica,
- uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola, državne blagdane, nagrade i druga priznanja,
- opća pitanja ustavnosti i zakonitosti,
- javno informiranje,
- opća pitanja funkcioniranja političkog sustava,
- pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela, osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela državne uprave,
- pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave,
- izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave,
- temeljna pitanja vlasničkih odnosa,
- ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja,
- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.

Članstvo

Imenovani članovi

prof. dr. sc. Branko Smerdel, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Miomir Matulović, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Zdravko Tomac, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
doc. dr. sc. Milijan Sesar, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Davor Krapac, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti