Zastupnici Cappelli, Hajduković, Pavić i Vukovac sudjelovali na trećoj plenarnoj sjednici Konferencije o budućnosti Europe

Strasbourg – Predsjednici Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli, Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a Marko Pavić te potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Ružica Vukovac sudjelovali su u petak i subotu, videokonferencijskim putem, na trećoj plenarnoj sjednici Konferencije o budućnosti Europe.

U radu sjednice sudjelovalo je više od 400 predstavnika europskih građana, institucija i tijela Europske unije, Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Europske komisije te nacionalnih parlamenata država članica, savjetodavnih tijela EU-a, kao i socijalnih partnera i civilnog društva. Konferencija je započela uobičajenim sastankom sastavnice nacionalnih parlamenata Konferencije o budućnosti Europe uoči plenarne skupštine Konferencije, a raspravilo se o preporukama drugog europskog panela građana „Europska demokracija/vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost” i trećeg europskog panela građana. U okviru trećeg plenarnog zasjedanja predstavljene su i raspravljene preporuke drugog europskog panela građana i građanki i povezanih nacionalnih panela „Europska demokracija” i „Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost“ te preporuke trećeg europskog panela građana i građanki i povezanih nacionalnih panela organiziranih u dvije odvojene prezentacije i rasprave „Klimatske promjene i okoliš“ i „Zdravlje”. Predstavnici pojedinih panela stavili su naglasak na borbu protiv međunarodnog i kibernetičkog kriminala, a istaknuta je i važnost medijskog pluralizma i borbe protiv dezinformacija. 

Kao član radne skupine „Klimatske promjene i okoliš“ Marko Pavić je istaknuo zadovoljstvo visokim stupnjem slaganja svih sastavnica konferencije o potrebi iznalaženja i provedbe rješenja za održivi razvoj Europe u dostizanju ciljeva klimatske neutralnosti, očuvanja bioraznolikosti i promicanja zdravog života. U tom kontekstu je naglasio privrženost Hrvatske ispunjavanju ciljeva iz paketa plana Europske unije za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 55 posto do 2030. (Fit for 55). Govoreći o važnosti zdrave hrane, predstavnici građana predložili su učinkovitije usmjeravanje potpora prema malim proizvođačima te potrebu skraćivanje lanaca opskrbe. 

Domagoj Hajduković sudjelovao je u radu radne skupine „EU u svijetu“ u sklopu koje se raspravljalo o tri tematska područja koja su građani istaknuli kao prioritetna, a to su samodostatnost i stabilnost Europske unije, Unija kao međunarodni partner i snažna EU u mirnodopskom svijetu. Kako je rečeno, zaprimljeni doprinosi građana u okviru ovih tema ukazuju na želju za snažnijim povezivanjem EU-a, a kao prijedlozi su istaknuti odustajanje od jednoglasnosti kada je riječ o donošenju odluka iz područja zajedničke vanjske i sigurnosne politike u Vijeću Europske unije. 

Tijekom sastanka tematske radne skupine „Europska demokracija”, na kojem je sudjelovao Gari Cappelli, razgovaralo se o pripremi dokumenta o presjeku rada skupine, koji je predstavljen plenarnoj skupštini Konferencije, a rasprava je provedena o temama iz tri stupa: Izvršne ovlasti (Reforma EU-a), Postupci i supsidijarnost, Sudjelovanje građana i mladi. Tijekom sastanka je ukazano na značajne doprinose nacionalnih panela, a naglašeno je da sudjelovanje građana, osobito mladih, predstavlja prioritet zdravih demokracija. Istaknuto je kako Komisija kontinuirano poduzima korake kako bi se smanjio zabilježeni informacijski jaz između EU-a i njezinih građana. 

U sklopu sastanka radne skupine „Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta“, na kojem je sudjelovala Ružica Vukovac, poseban naglasak stavljen je na pitanje jačanja poljoprivrednog sektora kao i na sve veći problem odlaska ljudi iz ruralnih prostora te na potrebu pronalaženja rješenja za povratak mladih u ruralna područja, kako na razini Unije tako i država članica pojedinačno .

Iduća plenarna sjednica Konferencije o budućnosti Europe planirana je za ožujak, vodeći računa o epidemiološkim okolnostima.