Na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova predstavljeni rezultati analize Svjetske banke o učincima pandemije koronavirusa na žene u Hrvatskoj

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je sjednicu na kojoj su predstavnice Svjetske banke Valerie Morrica, viša specijalistica za društveni razvoj iz Bruxellesa i Nga Thi Viet Nguyen, viša ekonomistica za teme suzbijanja siromaštva i jačanja jednakosti iz Washingtona, predstavile izvješće o učincima pandemije koronavirusa na žene u Hrvatskoj. 
 
Ovo izvješće daje preliminarnu procjenu utjecaja pandemije na žene u Hrvatskoj, dok dodatno, brzo anketiranje kućanstava u Hrvatskoj o COVID-u 19, koje je Svjetska banka provela između lipnja 2020. i lipnja 2021., donosi dodatne empirijske dokaze o tim utjecajima. 
 
Podaci su pokazali da je pandemija pogoršala postojeću nejednakost između spolova i otežala život ženama u Hrvatskoj. To se posebice odnosi na žene iz osjetljivih društvenih skupina, uključujući niže kvalificirane žene iz ruralnih područja, radno neaktivne žene i starije žene. Nadalje, izgledi za ekonomski oporavak također su nepovoljniji za žene jer se očekuje sporiji oporavak njihovog zaposlenja i veće ekonomske poteškoće od onih koje imaju muškarci. U izvještaju se procjenjuje kako postpandemijski gospodarski oporavak u Hrvatskoj pruža važnu priliku za sustavno rješavanje strukturne nejednakosti među spolovima.
 
Budući da Hrvatska kreće u oporavak od višestrukih posljedica izazvanih pandemijom i potresima, bit će presudno da žene aktivno pridonesu oporavku, održivom rastu i povećanoj otpornosti zemlje. Neki od prioritetnih koraka za aktiviranje gospodarskog potencijala žena u Hrvatskoj mogu biti pružanje usluga posebno namijenjenih ranjivim ženama i mladima za uključivanje na tržište rada, uklanjanje prepreka zapošljavanju žena (npr. dostupnost usluga skrbi o djeci i starijima, fleksibilnost zaposlenja, uvođenje očinskog dopusta), poboljšane mogućnosti za samozapošljavanje i pokretanje poduzeća te prevencija rodno uvjetovanog nasilja.
 
U raspravi koja je uslijedila ukazano je na poseban utjecaj pandemije na muškarce, zatim na važnost utjecaja pandemije na mentalno zdravlje stanovnika te važnost zakonske regulacije rada od kuće koji je pandemijom postao veoma raširen. Zaključno je izraženo zadovoljstvo budući da spoznaje predstavljenog izvješća korespondiraju sa spoznajama i preporukama hrvatskih institucija.