Klub SDP-a u Saboru održao okrugli stol o izmjenama i dopunama Zakona o radu: Potrebno je osnažiti poziciju radnika i smanjiti rastuće društvene nejednakosti

Zagreb - U organizaciji Kluba zastupnika SDP-a u petak je u Hrvatskom saboru održan okrugli stol s temom izmjena i dopuna Zakona o radu. Klub zastupnika SDP-a smatra da se radno zakonodavstvo mora temeljiti na društvenoj pravednosti, štititi radnike te donositi prosperitet uz dostojanstvene plaće svima koji žive od svog rada.

Predsjednik Kluba Peđa Grbin uvodno je naglasio da sadašnji Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u cijelosti propušta regulirati ili ispraviti niz nepravdi s kojim se naši radnici suočavaju već godinama te da ujedno unosi dodatne nepravde prema radnicima.

U raspravi o novom prijedlogu ZOR-a predstavnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Sunčica Brnardić istaknula važnost sudjelovanja u radnoj skupini izrade zakona i nužnost promjene zakona na dobrobit radnika. Mirela Bojić iz Matice Hrvatskih sindikata posebno je naglasila problem ugovora o radu na određeno te njihovu primjenu, a Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata također se osvrnuo na dužinu trajanja ugovora o radu na određeno, ali i na problem nedovoljne zaštite agencijskih radnika. Tomislav Kiš iz Novog sindikata iskazao je svoju zabrinutost zbog neadekvatnog rješavanja problema platformskih radnika. Kako je novim zakonom potrebno regulirati i prekovremeni rad odnosno dodatni rad, a koji je potrebno primjereno platiti, u svom izlaganju napomenula je Marina Palčić iz Nezavisnih sindikata radnika Hrvatske. 

Saborska zastupnica Katarina Peović osvrnula se na izazove kolektivnog pregovaranja, dok je saborska zastupnica Jelena Miloš govorila o primjeni Direktive o jednakim plaćama. Zastupnik Arsen Bauk i predstojnik strukovnog sindikata HEP-a Denis Geto iznijeli su svoja stajališta o problematici reprezentativnosti.

Peđa Grbin, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, zaključno je podsjetio da se Klub zastupnika SDP-a zalaže za zakonsko definiranje minimuma povećanja plaće za prekovremeni rad, i to po uzoru na kolektivne ugovore državnih i javnih službi, da rad od kuće ne bude na štetu radnika i da rad na određeno mora biti izuzetak, a ne pravilo. Također je ocijenio kako radnici preko platformi moraju biti zaštićeni kao i svi drugi radnici te da moraju biti u prilici ostvariti ista prava. 

–Potrebno je osigurati mjere za jačanje kolektivnog pregovaranja i pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima, sa čitavim nizom  prijedloga za poboljšanje radnog zakonodavstva čiji je cilj osnaživanje pozicije radnika i smanjenje rastuće društvene nejednakosti te povećanje  plaća, složili su se i predstavnici sindikata koji su sudjelovali na današnjem okruglom stolu, koji smatraju kako se trenutni Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu ne približava tim ciljevima.