Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac sudjeluje na virtualnom panelu „4th Virtual Heroic Policy Meetup“ o temi skrbi o onkološkim bolesnicima

dvorana Eugena Kvaternika

HEROIC je javnozdravstveno edukativni projekt koji se temelji na suvremenom trendu integrativne onkološke prakse i rastućeg koncepta življenja s rakom i “preživljavanja” nakon dijagnoze raka. Cilj projekta je - u duhu digitalne transformacije i podrške potrebitima, a pogotovo nakon pandemije bolesti COVID-19 - promicati osnaživanje integrirane skrbi onkoloških bolesnika, osvijestiti važnost prevencije nastanka te pravodobnog otkrivanja zloćudnih bolesti, dati doprinos očuvanju mentalnog zdravlja te poboljšati reintegraciju i rehabilitaciju onkoloških bolesnika povezivanjem multidisciplinarnog tima brojnih stručnjaka i karatea kao sporta koji znanstveno dokazano doprinosi psihofizičkom zdravlju i koji je inovativna poveznica u ovom integriranom projektu.