Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu Sabora

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 18. svibnja 2020. godine, radna tijela Hrvatskoga sabora, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su ukupno 1595 sjednica, od čega 1404 redovne i 191 tematskih.

Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (138), Odbor za financije i državni proračun (103), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (99) i Odbor za poljoprivredu (87). Najaktivniji po pitanju tematskih sjednica bili su Odbor za poljoprivredu (32) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (28).

U proljetnom zasjedanju od 1. siječnja do 18. svibnja 2020. godine, obilježenom epidemijom koronavirusa i potresima u Zagrebu, održano je ukupno 168 redovnih i 8 tematskih sjednica radnih tijela, od kojih brojne elektroničkim putem.

 

Radna tijela

Redovne sjednice u sazivu

Redovne sjednice od 1.1. do 18.5.2020.

Tematske sjednice u sazivu

Tematske sjednice od 1.1. do 18.5.2020.

Sve sjednice u sazivu

1.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

69

7

2

0

71

2.

Odbor za zakonodavstvo

138

21

0

0

138

3.

Odbor za europske poslove

49

4

10

0

59

4.

Odbor za vanjsku politiku

50

2

6

0

56

5.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

68

9

8

0

76

6.

Odbor za obranu

28

2

4

0

32

7.

Odbor za financije i državni proračun

95

17

8

1

103

8.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku *

18

2

0

0

18

9.

Odbor za gospodarstvo

62

9

3

0

65

10.

Odbor za turizam

16

4

3

0

19

11.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

35

5

6

0

41

12.

Odbor za pravosuđe

66

10

2

0

68

13.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

49

6

8

0

57

14.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

71

18

28

1

99

15.

Odbor za obitelj, mlade i sport

42

6

6

0

48

16.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

27

2

5

1

32

17.

Odbor za ratne veterane

25

4

2

1

27

18.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

37

3

0

0

37

19.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

48

3

12

0

60

20.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

59

6

7

2

66

21.

Odbor za poljoprivredu

55

6

32

2

87

22.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

25

0

6

0

31

23.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

49

5

5

0

54

24.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

50

5

0

0

50

25.

Odbor za predstavke i pritužbe

7

0

0

0

7

26.

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

5

0

0

0

5

27.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

31

3

2

0

33

28.

Odbor za ravnopravnost spolova

24

4

12

0

36

29.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

26

0

5

0

31

30.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

57

3

0

0

57

31.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

23

2

9

0

32

 

UKUPNO

1404

168

191

8

1595

*Mandat Povjerenstva za fiskalnu politiku započeo je 12. srpnja 2019. Tablica obuhvaća sve sjednice u okviru 9. saziva, neovisno o početku mandata novih članova Povjerenstva. Više o Povjerenstvu.