Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 52. sjednici održanoj 9. ožujka 2022. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 67, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 16. studenoga 2020. 

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt. 

U uvodnom dijelu predlagateljica je objasnila da ovaj prijedlog zakona stavlja zaštitu i interes obitelji, a posebno djeteta u prvi plan, navodeći kako je intencija značajno intervenirati u sustav obiteljskih potpora. Donošenje zakona po hitnom postupku obrazložila je potrebom što žurnijeg povećanja iznosa doplatka za djecu, kao odgovor na ublažavanje krize po standard obitelji s djecom te zaštitom od rizika siromaštva. 

Predlagatelji smatraju kako je definiranjem imovinskog cenzusa izmjenom Zakona u 2018. godini postignuto povećanje broja korisnika dječjeg doplatka te smatraju kako je sada trenutak kada bi se trebao povećati i iznos svim korisnicima. Ovim izmjenama predlažu povećanje proračunske osnovice po djetetu za 50% te bi prema tome za dijete iz prve skupine dječji doplatak bio u visini od 449,01 kuna, umjesto dosadašnjih 299,34 kuna, za dijete iz druge skupine 374,17 kuna, umjesto sadašnjih 249,45 kuna, a u trećoj skupini bi iznosio 299,34 kuna, umjesto sadašnjih 199,56 kuna. Predlagatelj smatra kako je za provođenje Zakona potrebno osigurati 860 milijuna kuna iz Državnog proračuna.

Obrazlažući mišljenje Vlade RH na navedeni akt predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade istaknula je da Vlada RH ne podržava donošenje predloženog zakona jer nisu navedene sve kategorije korisnika doplatka za djecu na koje bi se odnosila predviđena izmjena, kao ni projekcija očekivanog broja korisnika doplatka za djecu koji bi na temelju Prijedloga zakona mogli ostvariti to pravo. Također, u Državnom proračunu RH za 2021. niti u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, nisu osigurana potrebna sredstva za provedbu ovoga zakona.

U raspravi, dok su pojedini članovi Odbora bili mišljenja da na suzbijanje dječjeg siromaštva Vlada RH ne djeluje samo propisivanjem prava na doplatak na djecu, nego i drugim mjerama te da treba pričekati donošenje novog Zakona o doplatku za djecu, kojeg se Vlada obvezala donijeti, drugi su bili mišljenja da je potrebno što hitnije djelovati po tom pitanju, tim više što su uvelike porasli i troškovi života te bi istovremeno trebalo razmisliti i o drugačijem izračunu u pogledu ostvarivanja prava i isplate dječjeg doplatka.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora proveli su glasovanje. Rezultatom glasovanja (3 „za“ i 6 „protiv“) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nije podržao PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, P. Z. br. 67 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.