Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo s rasprave o Poslovniku o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 69. sjednici održanoj 8. lipnja 2022. godine, raspravljao je o Poslovniku o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Povjerenik za informiranje, aktom od 31. ožujka 2021. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire prijedlog da Hrvatski sabor potvrdi Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje.

3.    Odbor ističe kako je potrebno pojedine odredbe nomotehnički doraditi a na njegov tekst nema primjedaba ustavnopravne naravi.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac