Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 869

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 122. sjednici održanoj 7. srpnja  2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 869, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. srpnja 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 24.

U članku 24. stavku 1. riječi: „u skladu sa“ brišu se.

Obrazloženje:

Navedena zaklada osnovana je citiranim zakonom a ne po drugom tijelu u skladu sa tim zakonom, te se na taj način uređuje izričaj.


4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović