Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, P.Z.E. br. 118

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 21. sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, P.Z.E. br. 118, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. veljače 2021.godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 5. – dovoljno je propisati kako se naziv poglavlja IV. iznad članka 7. mijenja i glasi bez navođenja brojčane oznake (isto u članku 13.)

-    članak 18. – kako je u članku 26. stavku 1. skraćen pojam navedenog izvješća onda ga kao takvog treba koristiti dalje u tekstu, kroz cijeli članak („Izvješće obveznika“, a ne „izvješće iz stavka 1.“)

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
Marija Jelkovac