Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 921

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 131. (elektroničkoj) sjednici održanoj 14. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 921, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. travnja 2020. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

Član Odbora g. Robert Podolnjak iznio je načelnu primjedbu kako smatra da je ovaj Prijedlog zakona nepotpun jer smatra da se u odredbi članka 18. radi o povratnom djelovanju koje predlagatelj nije obrazložio.

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac, v.r.