Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, P.Z. br. 674

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 124. sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, P.Z. br. 674, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 8. srpnja 2019. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 5. rujna 2019. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac