Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, P.Z. br. 817

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 123. sjednici održanoj 4. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, P.Z. br. 817, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a, aktom od 13. prosinca 2019. godine. 

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 23. siječnja 2020. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac