Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu Poslovnika o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 90. sjednici održanoj 25. siječnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu Poslovnika o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, aktom od 31. ožujka 2022. 

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA) predlaže Hrvatskom saboru da dade suglasnost na ovaj Poslovnik a na njegov tekst nema primjedaba ustavnopravne naravi.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac