Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o Prijedlogu zakona o turizmu, P.Z. br. 547

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 118. sjednici održanoj 11. listopada 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o turizmu, P.Z. br. 547, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2023. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 1. – u stavku 1. potrebno je dopuniti izričaj („…sektorski specifičan sustav poticanja…“, čega?)

-    članak 11. – u stavku 6. potrebno je preformulirati izričaj (riječi: „Po potrebi“ su suvišne)

-    članak 28. – odredba stavka 6. sadržajno treba stajati iza stavka 2.

-    članak 35. – u stavku 3. riječ: „osobito“ je suvišna (nije primjerene normativnom izričaju zakona kod nabrajanja). U stavku 4. riječ: „sljedeće“ je suvišna (isto u članku 37. stavku 1. i 38. stavcima 5. i 6.)

-    članak 38. – u stavku 2. riječi: „točaka a), b) i c)“ su suvišne (nepotrebno je nabrajati sve točke tog stavka) 

-    članak 41. – u stavku 2. „tijelo državne uprave nadležno za turizam uz prethodnu suglasnost (ne „u suradnji“) …utvrđuje prihvatljivost zahtjeva“ i izričaj „tijela državne uprave nadležno za financije – Poreznom upravom“  potrebno je uskladiti sa izričajem stavka 5. („Ministarstvo financija – Porezna uprava“)

-    članak 51. – u stavku 1. suvišno je nabrajanje propisa staviti kroz podstavke („Vlada Republike Hrvatske će… donijeti propise iz članka 38. stavka 3. i članka 38. stavka 10. ovoga Zakona.“).                           

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac