Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, P.Z. br. 450

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 102. sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, P.Z. br. 450, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2023. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac