Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodastvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, P.Z. br. 249

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 1. lipnja 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, P.Z. br. 249, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. svibnja 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac