Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o izvješćima o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019., 2020. i 2021. godinu


Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 49. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine raspravio je Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, aktom od 28. svibnja 2020. godine, Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, aktom od 28. svibnja 2021. godine te Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, aktom od 30. ožujka 2022. godine. 

Odbor je navedena izvješća raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Uvodno obrazloženje iznijela je predsjednica Povjerenstva. 

Odbor jednoglasno (8 glasova „ZA“), predlaže Hrvatskom  saboru da primi na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu, jednoglasno (8 glasova „ZA“), predlaže Hrvatskom  saboru da primi na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu te jednoglasno (8 glasova „ZA“), predlaže Hrvatskom  saboru da primi na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu. 

Također, Odbor je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se Hrvatskom saboru da donese odluku o provedbi objedinjene rasprave o Izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu, Izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu te Izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu.

Obrazloženje:

S obzirom na to da su navedena izvješća uzajamno povezana uzročno posljedičnim načelima, ciljevima i svrhom, predlaže se donošenje odluke o provedbi objedinjene rasprave.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković