Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 886

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 67. sjednici održanoj elektroničkim putem 31. ožujka 2020. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. ožujka 2020. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja naveo je kako Prijedlogom zakona treba urediti pitanje produženja roka za održavanje prijevremenih izbora, odnosno odgode raspisivanja prijevremenih izbora, kao i odgode održavanja raspisanih prijevremenih izbora u posebnim okolnostima (događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožavaju pravni poredak, život, sigurnost i zdravlje stanovništva te imovinu veće vrijednosti).

U raspravi je izraženo mišljenje kako se odredbama Prijedloga zakona zadire u jedno od temeljnih ljudskih prava -  biračko pravo te  se (bez obzira što se radi o prijevremenim lokalnim izborima) u ovom slučaju radi o odluci kakva je predviđena člankom 17. Ustava Republike Hrvatske, zbog čega je ovaj Zakon potrebno donijeti 2/3 većinom. Također, predloženo je preispitati odredbu članka 2. Prijedloga u pogledu predloženog roka od 90 dana te propisati primjereniji rok od 60 dana od isteka posebnih okolnosti. 

Navedeno je kako Prijedlog zakona sadrži kategoriju “posebnih okolnosti” (uvedenu izmjenama Zakona o civilnoj zaštiti), koje se definirane kao “događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožavaju pravni poredak, život, sigurnost i zdravlje stanovništva te imovinu veće vrijednosti”. Osim što je riječ o ustavnopravnoj nepoznatoj kategoriji, jer Ustav Republike Hrvatske govori o situacijama u kojima su ugrožene slobode i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i zdravlje, ostaje upitno tko proglašava te “posebne okolnosti”.  Imajući u vidu navedeno, nije jasna namjere propisivanja “posebnih okolnosti” s obzirom na mogućnost izbjegavanje proglašenja izvanrednih okolnosti, odnosno izvanrednog stanja, što bi značilo nužnost donošenja zakona i zakonskih izmjena i dopuna kojima se ograničavaju ljudska prava dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Izražena je potreba, a prije donošenja ovih ili nekih budućih zakonskih izmjena koje će sadržavati kategoriju “posebnih okolnosti”, za nužnom  raspravom o značaju i dometu “posebnih okolnosti”.

Također, istaknuto je kako u sadašnjoj situaciji nije moguće osigurati regularne uvjete za elektroničko glasanje u jedinicama lokalne samouprave u kojima se trebaju održati prijevremeni izbori, međutim treba računati s mogućnošću da se slične situacije ponove u budućnosti. Zato je predložena izrada prikladnog pravnog uređenja potrebnog za regularno i sigurno održavanje elektroničkih lokalnih izbora. Navedeno je kako bi trebalo vrednovati pozitivne učinke i prednosti elektroničkog održavanja lokalnih izbora, ne samo u izvanrednim situacijama, nego i inače. 

Odbor većinom glasova (6 glasova “ZA” i 3 glasa “SUZDRŽAN”) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
akademik Željko Reiner,v.r.