Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici  održanoj 10. svibnja 2023. godine, raspravljao je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, aktom od 9. lipnja 2021. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl. 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. i Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je Zavod, unatoč izazovnom vremenu na koje se odnose Izvješća, uredno i pravodobno ispunjavao svoje obveze koje se odnose na isplate mirovina, dječjeg doplatka i isplata nacionalnih naknada za starije osobe.

U 2020. godini u Zavodu je bilo evidentirano 1 241 085 korisnika i 1 536 3000 osiguranika, tako da je omjer 1:1,24. Ukupni prihodi Zavoda iznosili su 43,980 milijardi kuna, a rashodi  44,005 milijarde, od čega za mirovine 42,150 milijardi kuna, odnosno 95,79%, u odnosu na 2019. godinu veći su za 3,1%.

Nadalje, istaknuo je kako je tijekom 2020. godine podneseno 458 856 zahtjeva za priznanje prava iz mirovinskog osiguranja, a doplatak za djecu koristilo je 143 121 korisnika.

U raspravi je većina članova Odbora ocijenila Izvješća visoko kvalitetnim i transparentnim. Također, naglašeno je kako je Zavod uredno i promptno odradio, odnosno, isplatio pet  jednokratnih dodataka umirovljenicima sukladno Odlukama Vlade iz svog paketa mjera pomoći umirovljenicima s niskim mirovinama, a rješava i zahtjeve za isplatu dijela obiteljske mirovine. Iznijeto je mišljenje po kojemu bi trebalo razdvojiti isplatu korisnika  mirovina po posebnim propisima u odnosu na korisnike po općem propisu. Budući da je informacijska i komunikacijska tehnologija važan dio provedbe mirovinskog osiguranja iznijet je prijedlog da se što prije omogući razmjena podataka s drugim sustavima, primjerice s Poreznom upravom kako bi budući korisnici mirovina bili upoznati o obvezi plaćanja poreza.

U raspravi je ukazano kako je nizak obuhvat korisnika naknade za starije budući da su strogi kriteriji za ostvarivanje tog prava, posebice u odnosu na zakonom propisanu obvezu neprekidnog prebivališta u RH u trajanju od najmanje dvadeset godina. Također, ukazano je na nemogućnost isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine koji nisu mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju, a koji žive u Republici Hrvatskoj.

Na kraju rasprave predlagatelj je upoznao Odbor s problemima oko zapošljavanja u Zavodu, a jedan od razloga su i niske plaće koje nisu privlačne za mladi obrazovni kadar koji im je potreban.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske kratko je obrazložio  pisano mišljenje Vlade Republike Hrvatske kojim predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga  zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu. 

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (9 za i 1 suzdržan) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak  

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Željka Pavića.


PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Pavić