Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odbor  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo  Hrvatskoga  sabora,  raspravio je na  30. sjednici  održanoj 12. ožujka 2014. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014.godine. 

Sukladno odredbi članka 179. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna proveo kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja, Ministarstva financija, rečeno je da je Vlada Republike Hrvatske izradila predložene izmjene i dopune Državnog proračuna za 2014. godinu, prema preporuci Vijeća Europske unije, u svrhu rješavanja prekomjernog proračunskog manjka, s ciljem da u se 2014. godini  uštedi od 7,7 milijardi kuna te dodatnih 3,5 milijardi kuna u svakoj od iduće dvije godine i kompenzira negativne učinke na proračunske prihode. Istaknuto je da se predlaže niz mjera za povećanje prihodne strane te spominje vraćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plaću s 13 na 15%, povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje osoba s beneficiranim stažem iz drugog u prvi stup, proširenje obuhvata oporezivanja dobitaka od igara na sreću i povećanje koncesijskih naknada, uz veće povlačenje dobiti poduzeća u državnom vlasništvu. Ukupni učinak na prihodnoj strani iznosio bi  5,8 milijardi kuna ili 1,7% BDP-a.

Na rashodnoj strani predlaže se, između ostaloga, smanjenje rashoda ukidanjem dodataka na vjernost službi, smanjenjem plaća dužnosnika, bolje kontrole i smanjenja dohotka na plaće, očekivanim umirovljenjem državnih i javnih službenika, te nastavkom ograničavanja novog zapošljavanja.

Predložene mjere iznose gotovo 9 milijardi kuna ili 2,7% BDP-a u 2014. godini, a s obzirom da ce dio predloženih strukturnih mjera imati učinak od samo 9 mjeseci u 2014. godini, one će se odraziti i na fiskalnu konsolidaciju u 2015.  godini. Dodatne mjere za iduće dvije godine, potrebne su kako bi se u potpunosti usvojile preporuke Vijeća i bit ce ugrađene u prijedlog Državnog proračuna za razdoblje 2015.-2017. godine.

Slijedom ukupno planiranih prihoda u iznosu od 117,1 milijardu kuna, te ukupno planiranih rashoda u iznosu od 130,7 milijardi kuna, manjak Državnog proračuna za 2014. godinu iznosit ce 13,6 milijardi kuna ili 4,1% bruto domaćeg proizvoda.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 „za“ i 2 „protiv“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zdravka Ronka, predsjednika Odbora.
 

PREDSJEDNIK ODBORA

 Zdravko Ronko