Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova, drugo čitanje, P.Z.E. br. 796

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 54. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova, drugo čitanje, P.Z.E. br. 796, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. svibnja 2020. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se Konačnim prijedlogom zakona usklađuju odredbe s posljednjim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika koji je pored Hrvatskog registra brodova omogućio sudjelovanje u obavljanju statutarne certifikacije i baždarenja pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti i drugim priznatim organizacijama. Osim navedenog izmjene su nužne i u dijelu propisivanja sastava članova  upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova. Izmjene u sastavu upravnog vijeća omogućit će da u upravljanju radom ove Ustanove sudjeluju samo reprezentativni predstavnici korisnika usluga Hrvatskog registra brodova i stručnjaci iz područja koja su neposredno vezana uz rad HRB-a, ali na način da ni jedna od zainteresiranih skupina ne čini većinu u upravnom vijeću kako bi se osigurala istinska neovisnost i transparentnost u upravljanju radom Hrvatskog registra brodova. 
Razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona su nomotehničke prirode i vezane su uz navođenje akata Europske unije čija provedba se osigurava Zakonom o Hrvatskom registru brodova.

Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora jednoglasno (8 glasova „za”) je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Pero Ćosić