Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 819

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 54. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 819, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. svibnja 2020. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja ukratko je izložio razlike između rješenja koja se predlažu ovim Konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Tako Konačni prijedlog zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, osim što je dorađen u pravnom i nomotehničkom smislu, bolje definira pojam mobilnih radnika u prekograničnom prometu, ispravljen je rok stupanja na snagu zakona te je skraćen rok donošenja podzakonskih akata.

Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora jednoglasno (8 glasova „za”) je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Pero Ćosić