Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 901

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora je na 53. (elektroničkoj) sjednici održanoj 3. travnja 2020. godine, razmotrio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 901, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020. godine.
 
Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Ovim Prijedlogom zakona predlaže se dopuniti Zakon o sigurnosti prometa na cestama na način da se vozačima u situaciji nastaloj zbog epidemije bolesti COVID-19 omogući korištenje ranije izdane vozačke dozvole, koja bi se smatrala valjanom do prestanka epidemije, odnosno zahtjev za produljenje vozačke dozvole trebaju podnijeti najkasnije 30 dana od dana prestanka epidemije.

Isto tako, predlaže se omogućiti građanima da pojedine radnje koje su dužni učiniti u određenom roku, kao što su preuzimanje izrađene vozačke dozvole, obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda i dr., a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije, da to učine najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka epidemije.

Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora jednoglasno (9 glasova ”za”) je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA 
Pero Ćosić, v.r.