Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74

Odbor za obranu Hrvatskog sabora na 2. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2008. godine.

Odbor za obranu, na temelju nadležnosti iz članka 140. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora, raspravljao je o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim prijedlogom Zakona usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Evropske unije, te da je sukladno preporuci ECRI-a u Zakon ugrađeno da Ured pučkog pravobranitelja između ostalog bude i krovno neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije. Nadalje, predlagatelj je naveo da se ovim Zakonom pitanje suzbijanja diskriminacije uređuje na jedinstven i cjelovit način, budući da je isto do sada bilo uređeno cijelim nizom propisa.

Predstavnik Ministarstva obrane u svom izlaganju istakao je da je temeljem Zakona o službi u Oružanim snagama RH, u Ministarstvu obrane ustrojen Odbor za ravnopravnost spolova, kojem se mogu obratiti djelatnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH kojima je povrijeđeno dostojanstvo po spolu ili ako su doživjeli seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje. Vojnostegovni sudovi do sada  su zabilježili, odnosno sankcioniran je manji broj takvih prijestupa, te je naveo da se pitanju ravnopravnosti spolova u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH posvećuje velika pažnja, a što je vidljivo i po porastu broja žena zaposlenih u Ministarstvu obrane za 5%, a u Oružanim snagama RH za 3%., odnosno da je u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH zaposleno 16,7% žena, čime Republika Hrvatska spada u sam vrh zemalja po broju zaposlenih žena u Ministarstvu obrane, odnosno oružanim snagama.

Odbor je, bez rasprave, jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje

      ZAKONA
O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.


Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Borisa Šprema, predsjednika Odbora.


 PREDSJEDNIK
         
Boris Šprem dipl. iur.