Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 471

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 49. sjednici održanoj 15. lipnja 2023. godine razmotrio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 471, koji je Hrvatskom saboru podnijela Marija Selak Raspudić, zastupnica, aktom od 30. ožujka 2023. godine.
Odbor je raspolagao Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 7. lipnja 2023. godine.
Odbor je predmetni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora 

Raspravi nije prisustvovala predlagateljica.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske ukratko je obrazložila Mišljenje Vlade, te je napomenula kako je svrha rodiljnih i roditeljskih potpora omogućavanje njege i brie o djetetu, podizanje djeteta, zsaštita materinsktva i usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, te se i priznavanje ptava na vremenske i novčane potpore zasnova na zaovoljavanju njihovih potreba kao roditelja i potreba djeteta za stalnom i adekvatnom njegom i brigom. Prijedlog uvođenja mogućnosti korrištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora od strane srodnika samo za jednu kategoriju korisnika kao iznimke koja odstuša od bitnih elemenata važećih propisa Vlada Republike Hrvatske ne smatra opravdanim. Ta.kođer, iz Prijedloga zakona nije razvodno koji bi se predložene mjere pozitivno odrazile na brigu i skrb o djeci, što je primarno uloga roditelja.
U raspravi je istaknuto kako je doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj doista financijski nizak, a način na koji se ostvaruje nije primjeren niti demografskoj situaciji, niti gospodarskim okolnostima. Ovaj Prijedlog zakona ocijenjen je kao pokušaj da se ostvarivanje ovih prava uredi, i trebalo bi ga i prihvatiti kao poruku Vladi Republike Hrvatske da u osmišljavanju rješanja mora biti proaktivnija.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske pojasnila je kako se za nove eventualne prijedloge kojima bi se uvodile nove mogućnosti korštenja prava trebaju preispitati potrebni uvjeti, načini i kriteriji ostvarivanja istih, što je zahtjevan proces obzirom na davno osmišljen sustav koji je teško parcijalno modernizirati.
Također, ukazano je i na Ocjenu i izvore  potrebnih sredstava za provođenje Zakona u kojoj stoji kako za njegovu primjenu nije potrebno osigurati dodatna sredstva, a u stvarnosti primjena nmože imati financijske učinke jer bi dovela do proširenja kruga korisnikaprava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (5 glasova za, 3 glasa protiv)  odlučili Hrvatskome saboru predložiti sljedeći 
Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže  Hrvatskome saboru da odbije Prijedlog  Zakona o dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Vesnu Vučemilovoć, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Vučemilović