Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 215

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 17. veljače 2022. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 215, koji je Hrvatskom saboru dostavio Klub zastupnika Socijaldemokrata, aktom od 11. studenoga 2021. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja naglasio je razloge podnošenja ovog Prijedloga zakona, u dijelu koji se odnosi na obračun roditeljske naknade za roditelja koji koristi dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoji. Naime, za tu kategoriju korisnika, predlaže se povećanje osnovice za obračun naknade sa sadašnjih 70% (što je nominalno 2.328,20 kn) na 100%.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske pojasnila je kako je u pripremi novi prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama, te u ovom trenu nije moguće podržati ovakav prijedlog. Naime, radna skupina oformljena s ciljem pripreme novog Zakona razmatra mogužnosti za sve kategorije korisnika i naknade na koje ostvaruju pravo. 

Prema iznesenim podacima, pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju trenutno koristi 5.094 korisnika, dok ih još oko 6.000 koristi mogućnost rada sa skraćenim radnim vremenom.

Nadalje, prijedlog da se sredstva izdvajaju iz razdjela Ministarstva zdravstva (Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) nije održiv obzirom da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vanproračunski korisnik, od osnutka Središnjeg ureda za demografiju i mlade, pa se sredstva za rodiljne i roditeljske naknade prikazuju na ovom razdjelu Državog proračuna.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (5 glasova za, 3 glasa protiv) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je dr. sc. Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
dr. sc. Vesna Vučemilović