Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine razmotrio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u objedinjenoj raspravi s raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama idopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497.

Uvodno su se predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva turizma i sporta, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te Ureda pravobranitelja za djecu osvrnuli na svoje razdjele unutar Državnog proračuna. 

Ured pravobranitelja za djecu u okviru svog razdjela je, u skladu s aktualnim izmjenama u aktivnostima Ureda, napravio izmjene na određenim pozicijama, a ukupan razdjel ostao je na istoj financijskoj razini.

Ministarstvo turizma i sporta rebalanskom dobiva 4.135.083 eura (novi plan je 171.407.203 eura). Povećanje se bilježi  na stavkama prihoda od igara na sreću (2.796.291 eura) i učešćima za pomoći (1.485.000.eura). Pola milijuna eura planirano je za  za program pomoći turizmu i sportu  zbog pandemije. Povećava se, u dijelu sporta, poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja, program Hrvatska pliva i program Razvoj sporta županijskih sportskih zajednica. Smanjuje se stavka velikih sportskih manifestacija (za oko 132 tisuće eura).

Razdjel Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike rebalansom raste za 579.659.780 eura. U dijelu socijalne skrbi, povećavaju se stavke Udruge u socijalnoj skrbi ( za oko 25,5 milijuna eura), Skrb za djecu i mladež / drugi osnivači za 14 milijuna, osobna asistencija za 11.415.800 eura, za 11 milijuna programi i potpore usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Smanjuje se doplatak za djecu za 2.750.000 eura.

Središnji državni ured za demografiju i mlade dobiva 1.570 eura više u razdjelu, a ta sredstva i idu na programe unaprjeđenja roditeljstva i podršku mladima.

Svi nazočni predstavnici tijela državne uprave istaknuli su zadovoljstvo predloženim rebalansom, koji uvažava aktualnosti u njihovim sustavima i primjereno odgovara na iste.

U raspravi koja je uslijedila članove Odbora zanimalo je je li u razdjelu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socjalne politike već u ovom rebalansu vidljivo povećanje na poziciji za isplatu novčane pomoći roditeljima odgajateljima nakon smrti djeteta, obzirom da je novi Zakon kojim  će to pravo biti regulirano u pripremi i trebao bi stupiti na snagu u srpnju ove godine. Kako je pojašnjeno, povećanje sredstava u tu svrhu ne bilježi se u ovom rebalansu, no za tu će namjenu sredstva biti osigurana.

Također, postavljeno je pitanje vezano uz smanjenje sredstava na stavci Zavoda  za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na što je pojašnjeno kako u Zavodu ppostoji potreba za zapošljavanjem liječnika-vještaka. Međutim, u nedostatku liječnika koji bi primarno bili zaposlenici Zavoda, prisiljeni su na smanjenje stavke za zaposlene, ali sve aktivnosti Zavoda operativno se provode bez teškoća, obzirom da se angažiraju liječnici kao vanjski suradnici.

Uz povećanje razdjela aktivnog zapošljavanja, pojašnjeno je kako se radi o dobroj mjeri koja je aktivirala više korisnika, stoga je bilo potrebno povećati i primarno predviđena sredstva.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (6 glasova za i 4 glasa protiv) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže Hrvatskome saboru da donese Izmjene idopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Vesnu Vučemilovoć, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Vučemilović