Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 33. sjednici, održanoj 28. studenoga 2022. godine Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 26. rujna 2022. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju Glavni ravnatelj HRT-a rekao je da 2021. godina još uvijek bila obilježena pandemijom korona virusa, te da je unatoč smjeni uprave održan pozitivan trend poslovanja. U programskom dijelu istaknuo je da je u produkciji HRT-a nastala igrano-dokumentarna serija “Doba uskoka”, raskošan povijesni spektakl s vrhunskom kostimografijom, scenografijom i vizualnim efektima. Ljetnu shemu obilježio je veliki projekt “Sunčana strana Prisavlja”, koji je omogućio nastupe brojnim umjetnicima koji zbog epidemiološke situacije nisu mogli javno nastupati. Osim toga, ljetna shema bila je bogata i sportskim događajima: praćeno je Europsko prvenstvo u nogometu, Ljetne olimpijske igre u Tokiju, te Paraolimpijske igre u Tokiju. Od ostalih projekata istaknuo je projekte kojima se nastojalo očuvati javno bitne vrijednosti, kao što je prigodni program Dani sjećanja 1991., s ciljem očuvanja vrijednosti Domovinskog rata, te praćenje događanja u vezi s Godinom čitanja. HRT je pratila prvi i drugi krug lokalnih izbora, a u središnjim informativnim emisijama izvještavano je o predizbornim aktivnostima i objavljivani su rezultati predizbornih istraživanja, HR rejting.

Što se tiče financijskog izvještavanja Glavni ravnatelja HRT-a naglasio je da su financijski izvještaji za 2021. sastavljeni na temelju načela neprofitnog računovodstva. Ostvarena je dobit od 27,5 milijuna kuna, odnosno nakon oporezivanja 11,2 milijuna kuna, s tim da je od javnog dijela ostvaren gubitak od 62 milijuna kuna, ali je neto korist od komercijalnih prihoda pokrila nedostatak financiranja od javnih prihoda. Prihod od naplaćene mjesečne pristojbe bio je 1,127 mlrd kuna, što je 2,2% manje od prethodne godine, a 4,5% manje u odnosu na plan, na što je utjecalo osobođenje od plaćanja pristojbe na potresom pogođenom području, te je dio obveznika stavljen u mirovanje zaduživanja zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti, ali i odljeva stanovnika u inozemstvo. Prihodi od oglašavanja porasli su za 20 milijuna kuna, te iznose 81,4 milijuna kuna, a zbog oporavka tržišta oglašavanja od posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID 19 i održavanja velikih sportskih i drugih komercijalno interesantnih događaja koji su se trebali emitirati na HRT-u 2020. godine, a koji su se održali 2021. godine. U dijelu ostalih poslovnih prihoda prihodi od reemitiranja programa porasli su za 1,5 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 3,3 milijuna kuna su veći u odnosu na plan 2021., a porasli su i troškovi proizvodnje za 41 %, u prvom redu zbog većeg intenziteta proizvodnje programa u odnosu na 2020. godinu.

Tijekom 2021. provela su se značajna ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu, te je u okviru tog investicijskog ciklusa izvršeno sveukupno 251,3 miljuna kuna ulaganja u dugotrajnu imovinu, što je 59,8 milijuna kuna više nego 2020. godine.
    
U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje gledanosti informativnog programa, posebno Dnevnika i emisije Otvoreno, te relevantnosti tema o kojima se raspravljalo. Odgovoreno je da se gledanost pojedinih emisija mijenja iz dana u dan, te ovisi o puno stvari, a poglavito o temi. Rečeno je da se dobar dio stanovništva više ne informira putem televizije, već putem digitalnih platformi. Glavni ravnatelj HRT-a naglasio je da osobno želi da se gledanost poveća i najavio novi način mjerenja gledanosti od početka sljedeće godine. Rečeno je i da je gledanost važna, ali da ne mora nešto što je gledano biti pokazatelj kvalitete. Nadalje, skrenuta je pozornost i na činjenicu da treba dati više prostora ruralnim dijelovima zemlje. Zaključeno je da nam treba jak i profesionalni javni medijski servis, jer jedino takav može stajati na braniku nacionalnih interesa i zaštite hrvatske kulture i jezika.  

Također, postavljeno je i pitanje vezano za ad hoc revizije za pojedine segmente: tko ih provodi, kakvi su rezultati takvih revizija, te da li je nakon njihove provedbe utvrđena nečija odgovornost. Odgovoreno je da unutarnja revizijska služba obavi dvadesetak revizija godišnje i to po nalogu Glavnog ravnatelja HRT-a ili Revizijskog odbora. Za 2021. godinu Glavni ravnatelj HRT-a rekao je da nema dovoljno podataka jer je imenovan krajem godine, ali od početka ove godine to aktivno prati. 

U raspravi je upozoreno i na iznos plaća zaposlenika koje su ispod državnog prosjeka, posebno plaće u dopisništvima u Republici Hrvatskoj. Rečeno je da plaće zaposlenika čine trećinu rashoda, a iznos pristojbe koja je glavni izvor prihoda nije se mijenjao 12 godina, te je s obzirom na to prostor za povećanje plaća vrlo ograničen ukoliko se ne nađe novi model financiranja ili se ne smanji broj zaposlenika.    

Što se tiče praćenja sjednica Hrvatskog sabora iznesen je prijedlog da bi trebali biti popraćeni svi govori u prime timeu. Odgovoreno je da je HTV4 zamišljen kao news kanal, gdje bi svaki puni sat bile vijesti, a između toga razmatrale bi se važne teme, te je kao moguće rješenje predloženo da Saborska televizija bude dostupna svim građanima. Također su zatraženi i podaci o zastupljenosti svih političkih opcija u informativnom programu, a što se Glavni ravnatelj HRT-a obvezao dostaviti ovom Odboru.  

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( sa 6 glasova ”ZA” i 2 glasa ”PROTIV”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se na Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu. 

Nakon toga je jednoglasno ( s 8 glasova ”ZA”) donesen sljedeći

Z A K L J U Č A K

Sukladno članku 247. stavak 3. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu, Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu i Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu provesti objedinjenu raspravu na plenarnoj sjednici.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Josip Borić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Borić