Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 914 predlagatelj: zastupnik Božo Petrov

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 59. (elektroničkoj) sjednici održanoj 22. travnja 2020.  godine razmotrio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 914, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru aktom od 03. travnja 2020. godine. 
Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je većinom glasova šest (6) ZA i jednim (1) SUZDRŽANIM odlučio predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje

Z A K O N A
O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


                            PREDSJEDNIK ODBORA 
                                  Darinko Kosor, v.r