Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu za imenovanje viceguvernera Hrvatske narodne banke

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 50. sjednici, održanoj  25. svibnja 2022. godine, Prijedlog za imenovanje viceguvernera Hrvatske narodne banke, koji su u saborsku proceduru uputili Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke-Reformista, Klub zastupnika nacionalnih manjina i Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, aktom od  16. svibnja 2022. godine. Navedeni klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru za viceguvernera Hrvatske narodne banke predlažu imenovati  dr.sc. Tomislava Ćorića.

Odredbom članka 80. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci propisano je da viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“) podržati prijedlog da se za viceguvernera Hrvatske narodne banke imenuju dr.sc. Tomislava Ćorić, a kojeg su predložili Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke-Reformista, Klub zastupnika nacionalnih manjina i Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke.

PREDSJEDNICA ODBORA 
Grozdana Perić, dipl. oec.