Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, prvo i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z.E. br. 42

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 6. sjednici održanoj 3. studenoga 2020.  godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, prvo i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z.E. br. 42, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. listopada 2020. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da se Prijedlogom zakona mijenjaju i dopunjuju određene odredbe Zakona o osiguranju radi usklađenja s Direktivom (EU) 2019/2177. Prijedlogom zakona omogućuje se primjena izmijenjene odredbe predmetne Direktive koja se odnosi na prilagodbu za volatilnost na nerizične kamatne stope (izmjena postojećih 100 baznih bodova na 85 baznih bodova).

Uvodi se obaveza obavješćivanja EIOPA-e od strane nadzornih tijela o svim zahtjevima za uporabu ili promjenu unutarnjeg modela procjene rizika, kao i obaveza obavješćivanja EIOPA-e i nadzornog tijela relevantne države članice domaćina kod izdavanja odobrenja za rad društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje, čiji će se dio aktivnosti temeljiti na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana u drugoj državi članici.

U Republici Hrvatskoj trenutno ni jedno osiguravajuće društvo ne koristi prilagodbu za volatilnost. S obzirom da ova izmjena nije uključena u postupku usvajanja izmjena i dopuna Zakona o osiguranju u prvom dijelu 2020. godine, a da naknadne izmjene nisu bile moguće jer je u međuvremenu izglasano raspuštanje Hrvatskog sabora, ova odredba nije transponirana do 30.6.2020., što je rok koji je za transpoziciju propisala Direktiva (EU) 2019/2177. Da bi se osiguralo što brže usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske s odredbama Direktive (EU) 2019/2177, predlaže se usvajanje ovoga Zakona po hitnoj proceduri.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.