9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ines Strenja (NZ)

Strenja, Ines

Rođena je 4. rujna 1965. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet u Rijeci (VSS - doktorica medicine, spec. neurolog, doktorica medicinskih znanosti; docentica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je započela obnašanje zastupničkog mandata 14. listopada 2016. s prezimenom Strenja-Linić; dana 16. listopada 2018. promijenila je prezime u Strenja
  • zastupnica je 3. listopada 2019. prestala biti članicom stranke Most nezavisnih lista te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: