9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marko Sladoljev (Most)

Sladoljev, Marko

Rođen je 25. travnja 1973. u Zagrebu. Završio Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani katehet). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

17.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 17. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Josipa Katalinića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: