7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Ivan Šantek (HDZ)

Šantek, Ivan

Rođen je 20. listopada 1960. u Dvorišću (Glina). Završio Višu tehničku strojarsku školu (VŠS – inženjer strojarstva).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice - Demokratskog centra

Izborna jedinica: