9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Andrija Mikulić (HDZ)

Mikulić, Andrija

Rođen je 13. svibnja 1969. u Zagrebu. Završio Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu (VSS - dipl. ing. rudarstva, doktor znanosti).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Telefaks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 1. travnja 2019.; zamjenik zastupnika Ante Plazonić dužnost zamjenika zastupnika započeo je obnašati 5. travnja 2019.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: