5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Andrija Hebrang (HDZ)

Hebrang, Andrija

Rođen je 27. siječnja 1946. u Beogradu (današnja SRCiG). Diplomirao na Medicinskom fakultetu, a zatim magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS, doktor znanosti; liječnik). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.11.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje zastupničkog mandata 23. prosinca 2003.; istoga dana obnašanje zastupničke dužnosti započela je zamjenica zastupnika Katarina Fuček
  • dana 25. veljače 2005. zastupnik je, prestankom mirovanja zastupničkog mandata, nastavio obnašati zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: