9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Martin Baričević (HDZ)

Baričević, Martin

Rođen je 9. srpnja 1968. u Jasenicama. Završio studij kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (VŠS - kriminalist).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Mire Kovača
  • zastupniku je prestao mandat 27. listopada 2016. povratkom izabranog zastupnika Mire Kovača na zastupničku dužnost
  • zastupniku je započeo mandat dana 5. travnja 2019. kao zamjeniku zastupnika Darka Milinovića

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: