9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Marija Alfirev (SDP)

Alfirev, Marija

Rođena 10. prosinca 1961. u Šibeniku. Završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana socijalna pedagoginja). Doktorirala u polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.11.2017.

Datum završetka mandata:

10.07.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 11. studenoga 2017. kao zamjenici zastupnika Ivana Klarina
  • zastupnici je prestao mandat dana 10. srpnja 2019. povratkom izabranog zastupnika Ivana Klarina na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: