Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo s rasprave o Izvješću o Uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 126. sjednici održanoj 17. rujna 2015., raspravljao je o Izvješću o Uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 7 glasova „za“ i 1 glas „protiv“  predlaže Hrvatskome saboru da prihvati ovo Izvješće.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović