Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezane uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 9

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 3. sjednici održanoj 2. ožujka  2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezane uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 9, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. veljače 2016.  

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.


3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
       

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković