Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj“

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 90. sjednici održanoj 25. siječnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, aktom od 23. rujna 2022. godine.

2.Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ove Odluke.

3. Na tekst Odluke Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na naziv i točku I.

U nazivu Odluke i točki I. ispred riječi: „Hrvatskoj“ dodaje se riječ: „Republici“.

Obrazloženje

Amandmanom se dopunjuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac