Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, sjedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, P.Z. br. 165

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 38. sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, sjedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, P.Z. br. 165, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. srpnja 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac