Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, prvo čitanje, P.Z. br. 275

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 19. svibnja 2022. godine raspravio je Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. svibnja 2022. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se donošenje ovoga Zakona predlaže s ciljem jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama uključujući i kroz usklađivanja s preporukama iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a (Skupina država protiv korupcije).

Tijekom rasprave istaknuto je kako je potrebno preispitati odredbu članka 4. Prijedloga kojom se dopunjuje članak 34. na način da se pitanje imuniteta članova Vlade Republike Hrvatske uredi na isti način kao i za zastupnike u Hrvatskom saboru (sadržajno i u postupku odlučivanja). Također, predloženo je navedeni imunitet urediti ustavnim odredbama.

Osim toga, istaknuto je kako je potrebno članak 7. Prijedloga jasnije obrazložiti s obzirom na to da je Ustavom Republike Hrvatske propisano kako zakoni stupaju na snagu najranije osmi dana od dana objave, osim ako iz osobito opravdanih razloga nije drugačije određeno. Stoga je navedene opravdane razloge potrebno posebno navesti u obrazloženju članka Prijedloga.

Odbor većinom glasova (7 glasova “ZA”, 1 glas “PROTIV” i 2 glasa “SUZDRŽAN”) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković