Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 699

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine raspravio je Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. kolovoza 2014. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako je potrebno donošenje ovoga Zakona kako bi se spriječilo nastajanje pravne praznine i Vladi Republike Hrvatske omogućilo da i ubuduće, kada je to nužno, donosi uredbe na temelju zakonske ovlasti.

U raspravi je istaknuto kako postoji problem zakonodavne delegacije, odnosno donošenje uredbi sa zakonskom snagom „u vrijeme kad Sabor ne zasijeda jer je takvo postupanje suprotno od načela pravne države. Ako već postoji potreba za takvom ustavnom normom, trebala bi biti ograničena na posebne postupke odnosno podvrgnuta postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti.“

Također, propisivajući odredbu članka 4. ovoga Prijedloga, ukazano je na prekoračenje ovlasti Vlade Republike Hrvatske, u smislu da Vlada ne može na ovakav način ostaviti na snazi uredbe koje je donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Međutim, pojašnjeno je kako predmetni Zakon ne donosi Vlada Republike Hrvatske nego Hrvatski sabor te (koji uvijek, u skladu s ustavnom odredbom, „može odlučiti drukčije“) je isto i sa izvršnom odredbom članka 4.  koja je dio teksta ovoga Prijedloga.

Odbor većinom glasova (7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“), podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Peđu Grbina, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Peđa Grbin