Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, drugo čitanje, P. Z. br. 584

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 28. sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, P.Z. br. 584 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. lipnja 2014. godine. Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 112. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je ministar uprave predstavio Konačni prijedlog zakona odnosno razlike u odnosu na Prijedlog zakona u prvom čitanju. Prilikom pripreme Konačnog prijedloga zakona prihvaćene su primjedbe da se promijeni naziv zakona, na način da nedvojbeno ukazuje na krug osoba na koje se odnosi. Nadalje, dodana je odredba kojom se predviđa zabrana svakog oblika nasilja u zajednici obiteljskog života. Predlagatelj je prihvatio i prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova te se partnerska skrb može zasnovati i za života životnog partnera roditelja djeteta ukoliko je drugom roditelju oduzeta roditeljska skrb zbog zlostavljanja djeteta (a ne samo ako drugi roditelj nije poznat). Sukladno primjedbama, predlagatelj je nomotehnički i izričajno uredio tekst Konačnog prijedloga Zakona.

U raspravi koja je uslijedila predsjednica Odbora izrazila je zadovoljstvo što su Konačnim prijedlogom zakona uvažene brojne primjedbe i prijedlozi iz rasprave u prvom čitanju. Vanjska članica Odbora zatražila je dodatno objašnjenje odredbe stavka 2. članka 42. Konačnog prijedloga zakona. Predstavnik udruge Zagreb Pride podržao je donošenje zakona, iako se Udruga nadala progresivnijim zakonskim rješenjima. Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova istaknuo je da javnu podršku donošenju zakona daje i institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Nakon provedene rasprave članovi/ce Odbora većinom su glasova (7 glasova za i 4 glasa protiv) odlučili Hrvatskom saboru predložiti da donese

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

Za izvjestiteljice na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Nansi Tireli, predsjednicu Odbora i Sonju König, potpredsjednicu Odbora.

 

Predsjednica Odbora
Nansi Tireli